Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego można zgłaszać całodobowo pod nr tel.: 32 431 11 42 lub 882 609 831.

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ oficjalny adres poczty elektronicznej.


Nowy adres e-mail, za pośrednictwem którego można kontaktować się z Zarządem Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego to:

zdp@zdprybnik.pl

Zwracamy się z prośbą o zmianę naszego adresu e-mail w państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Skip to content