Informacja dotycząca utrzymania dróg wojewódzkich

Szanowni Państwo,

w związku z wygaśnięciem porozumienia zawartym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Rybnickim – Zarządem Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 r. wszelkie zgłoszenia i korespondencję na temat utrzymania dróg wojewódzkich należy kierować do zarządcy – Zarządu Dróg Wojewódzkich;

adres do korespondencji: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice,

adres e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl