Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Bieżące utrzymanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych, z podziałem na zadania”; w części dotyczącej zadania nr 1 pod nazwą: „Zadanie nr 1 – Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich: 425, 920, 924, 935”. (ZP-SDMB/13DW-DP/20)

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty_bip 17 września 2020 12:27 Małgorzata Nowacka 478 KB 348