Bieżące utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie robót naprawczych i remontowych, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2907S ul. ks. Pojdy w Książenicach. Zadanie nr 2 – Remonty i prace naprawcze chodników w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich (ZP-SD/8DP-DW/20).

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie o zamówieniu 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 189 KB 445
2 pdf SIWZ 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 1 MB 355
3 doc Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 168 KB 290
4 ods Zał. Nr 12 wzór formularza Kosztorys ofertowy-zad. 2 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 16 KB 291
5 pdf Zał. nr 8a IPWU zad. 1 Książenice 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 807 KB 339
6 pdf Zał. nr 8b IPWU zad. 2 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 665 KB 415
7 zip Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa zad. 1 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 440 KB 403
8 zip Zał. nr 10 STWiOR - zad. 1 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 152 KB 298
9 zip Zał. nr 10 STWIOR -zad. 2 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 344 KB 306
10 pdf Zał. nr 11a Przedmiar robót zad. 1 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 316 KB 354
11 pdf Zał. nr 11b Przedmiar robót zad. 2 3 czerwca 2020 13:03 Lidia Pawliczek 334 KB 337
12 pdf Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 18 czerwca 2020 10:27 Lidia Pawliczek 610 KB 392
13 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30 czerwca 2020 14:02 Lidia Pawliczek 926 KB 405