Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym (ZP-SD/7DW-DP/16)

1. Przedmiotem zamówienia są usługi Koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym.
w podziale na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 - koszenie traw i chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku.
2) Zadanie nr 2 - koszenie traw i chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego.
2. Maksymalna ilość usług wynosi:

Czytaj więcej: Koszenie traw, chwastów i jednorocznych...

Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/8DW/16)

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego wciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik.

Czytaj więcej: Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg...

Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/6DP/16)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego na całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowania poziome, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj.: Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny utrzymywanych przez ZDP Rybnik.

Czytaj więcej: Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg...

Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych(ZP-SD/5DW-DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych
w zakresie robót naprawczych i remontowych, polegające na :

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie  chodników i poboczy w ciągu...

Remont drogi powiatowej nr 5343S na odcinku ulicy Furgoła w Czerwionce-Leszczynach, długości 0,470 km(ZP-SD/4DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. "Remont drogi powiatowej nr 5343S na odcinku ulicy Furgoła w Czerwionce Leszczynach

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 5343S na odcinku...