Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Sumińskiej w Gaszowicach i w Szczerbicach.(ZP-SD/13DP/16)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie p.n. "Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Sumińskiej w Gaszowicach i Szczerbicach” , (od granicy z m. Sumina km umowny 1+997 do gr. z m. Jejkowice km umowny 0+000), długość odcinka 1,997 km.
Remont drogi na odcinku długości 1,997 km, polega m.in. na:

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 5601S  na odcinku...

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5628S na odcinku ulicy Bełkowskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko.(ZP-SD/12DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5628S
na odcinku ulicy Bełkowskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko. Długość odcinka 811mb o pow. 3082 m2.

Czytaj więcej: Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi...

Remont drogi powiatowej nr 5312S na odcinku ulicy Palowickiej w Bełku.(ZP-SD/11DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Remont drogi powiatowej nr 5312S na odcinku ulicy Palowickiej w Bełku. Zakres obejmuje odcinek od kapliczki ceglanej po stronie lewej (km umowny 0+000) do granicy miejscowości Bełk/Palowice (km umowny 1+032).
Remont drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+032 długości 1,032 km, polega m.in. na:

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 5312S  na odcinku...

Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S na odcinku ulicy Dworcowej w Lyskach.(ZP-SD/10DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S na odcinku ulicy Dworcowej w Lyskach od skrzyżowania z ulicą Wygony do zjazdu do posesji nr 11, długości 0,419 km plus wcięcia 2x5,0 m.
Szczegółowy zakres robót oraz zaprojektowane konstrukcje przedstawia projekt budowlano – wykonawczy, stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

Czytaj więcej: Przebudowa  drogi powiatowej nr 5025S na odcinku...

Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) - ul. Dworcowa w m. Lyski(ZP-SM/9DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu o konstrukcji nośnej sklepionej ceglanej wspartej na podporach masywnych.
Zamówienie obejmuje: roboty budowlane branży mostowej i branży drogowej.

Czytaj więcej: Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w...