Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych(ZP-SM/05DW-DP/2017)

Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1:
Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych.
Zadanie nr 2:
Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych.

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich...

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/4DW-DP/17)

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego...

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania(ZP-SD/3DW-DP/17)

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania:

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i...

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg do zakończenia sezonu 2016/2017 (ZP-SD/1DW-DP/17)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach, Gmina Czerwionka-Leszczyny soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej.

Czytaj więcej: Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do...

Remont istniejącej drogi dojazdowej i placu postojowego przed budynkiem byłego dworca kolejowego w Suminie.(ZP-SD/24DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest: Remont istniejącej drogi dojazdowej oraz placu postojowego przed budynkiem byłego dworca kolejowego pieszego Suminie.

Czytaj więcej: Remont istniejącej drogi dojazdowej i placu...