Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5026S -ul. Rydułtowskiej w Piecach. (ZP-SD/20DP/13)

Remont nawierzchni jezdni DP 5026S na odcinku ulicy Rydułtowskiej w Piecach. Początek zakresu tj. km  umowny 0+000 przyjęto przed zjazdem do domu przyjęć, koniec odcinka tj. km umowny 0+344,5  za przejściem dla pieszych za skrzyzowaniem z ul. Fabryczną. Zakres robót obejmuje prace wyszczególnione w przedmiarze robót na odc. długości 344,5 m o powierzchni jezdni 2261 m2.

Czytaj więcej: Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5026S...

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 5618S – ul. Powstańców w Czernicy i ul. Topolowej w Pstrążnej.(ZP-SD/18DP/13)

Przedmiotem zamówienia jest :Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5618S ul. Powstańców w Czernicy i ul. Topolowej w Pstrążnej długości 1442 m.

Czytaj więcej: Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi...

Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/16DW/13)

Uwaga! Ogłoszenie przeniesiono z archiwalnej wersji biuletynu z uwagi na trwające postępowanie.
Prezentowana data 2013-08-13 22:00:00 w nagłówku i załącznikach odnosi się do daty przeniesienia z archiwalnej wersji biuletynu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik.

Czytaj więcej: Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg...

Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5601S ulicy Głównej w Jejkowicach. (ZP-SD/17DP/13)

Uwaga! Ogłoszenie przeniesiono z archiwalnej wersji biuletynu z uwagi na trwające postępowanie.
Prezentowana data 2013-08-13 22:00:00 w nagłówku i załącznikach odnosi się do daty przeniesienia z archiwalnej wersji biuletynu.

Przedmiotem zamówienia jest : Remont chodnika wraz z odwodnieniem (kanalizacją deszczową) w ciągu drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Głównej w Jejkowicach.

Czytaj więcej: Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze...