Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70 (ZP-SM/07DP/2018)

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nt 5608S w m. Sumina, km 1 + 322,70 realizowane w ramach zadania p.n. "Remont drogi powiatowej nr 5608S odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina.

 

Termin składania ofert: 25.05.2018r. do godz. 09:00

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsm/07dp/2018/ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuDominika Skowronek210 kB1622018-05-10 14:512018-05-10 14:55
Pobierz plik (SIWZ z dnia 10.05.2018r..pdf)zpsm/07dp/2018/siwzSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaDominika Skowronek460 kB1732018-05-10 14:562018-05-10 14:56
Pobierz plik (Załączniki edytowalne.doc)zpsm/07dp/2018/zalacznikiedytowaneZałączniki do SIWZ - edytowalneDominika Skowronek357 kB1712018-05-10 14:562018-05-10 14:56
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa.zip)zpsm/07dp/2018/dokumentacjaprojektowaDokumentacja projektowaDominika Skowronek800 kB1822018-05-10 15:012018-05-10 15:01
Pobierz plik (D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacjeST - Rozbiórka elementów drógDominika Skowronek51 kB1722018-05-10 15:122018-05-10 15:12
Pobierz plik (D-02.01.01 Wykonanie wykopów.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje2ST - Wykonanie wykopówDominika Skowronek151 kB1752018-05-10 15:122018-05-10 15:12
Pobierz plik (D-02.03.01 Wykonanie nasypów _sposób ręczny_.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje3ST - Wykonanie nasypówDominika Skowronek61 kB1702018-05-10 15:132018-05-10 15:13
Pobierz plik (D-02.04.01 Plantowanie oraz humusowanie i obsianie skarp.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje4ST - Plantowanie oraz humusowanie i obsianie skarpDominika Skowronek139 kB2522018-05-10 15:132018-05-10 15:13
Pobierz plik (D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje5ST - przepust pod koroną drogiDominika Skowronek167 kB1952018-05-10 15:142018-05-10 15:14
Pobierz plik (D-04.01.01a  Profilowanie i zagęszczanie podłoża (sposób ręczny).pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje6ST - Profilowanie i zagęszczanie podłożaDominika Skowronek143 kB1712018-05-10 15:142018-05-10 15:14
Pobierz plik (D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje7ST - Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnychDominika Skowronek157 kB1732018-05-10 15:152018-05-10 15:15
Pobierz plik (D-04.04.04a Podbudowa z tłucznia kamiennego (wbudowanie tłucznia ręcznie).pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje8ST - Podbudowa z tłucznia kamiennegoDominika Skowronek147 kB1812018-05-10 15:162018-05-10 15:16
Pobierz plik (D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje9ST - Podbudowa z betonu asfaltowegoDominika Skowronek184 kB1692018-05-10 15:162018-05-10 15:16
Pobierz plik (D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje10ST - Nawierzchnia z betonu asfaltowegoDominika Skowronek162 kB1742018-05-10 15:202018-05-10 15:20
Pobierz plik (D-06.01.01a Umocnienie powierzchni skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje11ST - Umocnienie powierzchni skarpDominika Skowronek163 kB1762018-05-10 15:212018-05-10 15:21
Pobierz plik (D-07.06.01 Poręcze ochronne sztywne zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy.pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje12ST - Poręcze ochronneDominika Skowronek144 kB1792018-05-10 15:212018-05-10 15:21
Pobierz plik (D-M-00.00.00. Wymagania ogólne (roboty remontowe).pdf)zpsm/07dp/2018/specyfikacje13ST - Wymagania ogólneDominika Skowronek155 kB1672018-05-10 15:222018-05-10 15:22
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)zpsm/07dp/2018/ogloszenieozmianieogloszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaDominika Skowronek332 kB1772018-05-11 09:422018-05-11 09:42
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsm/07dp/2018/zbiorczezestawienieZbiorcze zestawienie złożonych ofert w postępowaniuDominika Skowronek410 kB1822018-05-25 12:592018-05-25 12:59
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty - strona.pdf)zpsm/07dp/2018/informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDominika Skowronek679 kB1972018-06-14 14:212018-06-14 14:21