Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 3546S ulicy Szkolnej w Raszczycach.(ZP-SD/14DP/17)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 3546S
ulicy Szkolnej w Raszczycach

na odcinku od km 0+020 (tj. 20 m za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 923)
do km 0+321,97.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)zpsd/14dp/17ogloszenieOgloszenie o zamówieniuLidia Pawliczek4104 kB5252017-06-22 08:512017-06-22 08:51
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.pdf)zpsd/14dp/17siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1113 kB3462017-06-22 08:512017-06-22 08:51
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.doc)zpsd/14dp/17zalacznikisiwzZał. 1-7 do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek145 kB3152017-06-22 08:522017-06-22 08:52
Pobierz plik (Zał. Nr 8 do SIWZ   IPWU.pdf)zpsd/14dp/17ipwuZał.Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek349 kB2732017-06-22 08:522017-06-22 08:52
Pobierz plik (Zał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjne..pdf)zpsd/14dp/17oswiadczeniegwarZał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjneLidia Pawliczek415 kB2782017-06-22 08:532017-06-22 08:53
Pobierz plik (Zał. Nr 10 Dokumentacja projektowa.zip)zpsd/14dp/17dokumentacjaprojektZał. Nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa Lidia Pawliczek12494 kB3082017-06-22 08:542017-06-22 08:54
Pobierz plik (Zał. Nr 11 przedmiar_raszczyce.v3.13_06_2017.ath.pdf)zpsd/14dp/17przedmiarZał. Nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek76 kB3002017-06-22 08:552017-06-22 08:55
Pobierz plik (Zał. Nr 12 Specyfikacja Techniczna_Raszczyce.pdf)zpsd/14dp/17stwiorZał.Nr 12 do SIWZ -Specyfikacje techniczne Lidia Pawliczek2036 kB4212017-06-22 08:572017-06-22 08:57
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złozonych ofert.PDF)zpsd/14dp/17zbiorczezestawienieZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek139 kB2232017-07-07 12:302017-07-07 12:30
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/14dp/17informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek254 kB2042017-07-19 08:522017-07-19 08:52