Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka.(ZP-SD/12DP/17)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach,


od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka , długości 0,402 km tj. od krawędzi jezdni ulicy Armii Krajowej
(km roboczy 0+000) do początku chodnika po stronie prawej (km roboczy 0+402).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/12dp/17ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek4305 kB2642017-06-07 13:272017-06-07 13:27
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.pdf)zpsd/12dp/17siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1120 kB3192017-06-07 13:282017-06-07 13:28
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.doc)zpsd/12dp/17zalacznikidosiwz1-7Załączniki nr 1do 7 do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek137 kB2432017-06-07 13:292017-06-07 13:29
Pobierz plik (Zał. Nr 8 do SIWZ   IPWU.pdf)zpsd/12dp/17ipwuZał.Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek377 kB2572017-06-07 13:302017-06-07 13:30
Pobierz plik (Zał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjne..pdf)zpsd/12dp/17oswiadczeniegwarZał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjneLidia Pawliczek464 kB2312017-06-07 13:302017-06-07 13:30
Pobierz plik (Zał. Nr 10 do SIWZ Projekt cz. opisowa.pdf)zpsd/12dp/17projektopisZał. Nr 10 do SIWZ Projekt - część opisowaLidia Pawliczek231 kB2702017-06-07 13:312017-06-07 13:31
Pobierz plik (01. Orientacja 1-10000.pdf)zpsd/12dp/17projektrysunkiZał. Nr 10 do SIWZ Projekt - część rysunkowa OrientacjaLidia Pawliczek451 kB2792017-06-07 13:362017-06-07 13:36
Pobierz plik (02. Plan sytuacyjny 1-500.pdf)zpsd/12dp/17projektrysunkiZał. Nr 10 Projekt - część rysunkowa SytuacjaLidia Pawliczek499 kB2252017-06-07 13:372017-06-07 13:37
Pobierz plik (03. Profil podłużny 1-1000_100.pdf)zpsd/12dp/17projektrysunkiZał. Nr 10 Projekt - część rysunkowa Profil podłużnyLidia Pawliczek109 kB2132017-06-07 13:382017-06-07 13:38
Pobierz plik (04. Przekroje poprzeczne 1-100.pdf)zpsd/12dp/17projektrysunkiZał. Nr 10 Projekt - część rysunkowa Przekroje poprzeczneLidia Pawliczek140 kB2732017-06-07 13:382017-06-07 13:38
Pobierz plik (05. Przekroje typowe 1_25.pdf)zpsd/12dp/17projektrysunkiZał. Nr 10 Projekt - część rysunkowa Przekroje typoweLidia Pawliczek159 kB2792017-06-07 13:392017-06-07 13:39
Pobierz plik (06. Organizacja ruchu docelowa 1-500.pdf)zpsd/12dp/17projektrysunkiZał. Nr 10 Projekt - część rysunkowa Organizacja ruchu docelowaLidia Pawliczek115 kB2722017-06-07 13:392017-06-07 13:39
Pobierz plik (Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.PDF)zpsd/12dp/17przedmiarZał. Nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek5649 kB3032017-06-07 13:422017-06-07 13:42
Pobierz plik (Zał. Nr 10 Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip)zpsd/12dp/17stwiorZał. Nr 10 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek10253 kB2792017-06-07 13:482017-06-07 13:48
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.PDF)zpsd/12dp/17zmianasiwzZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek208 kB1942017-06-12 13:592017-06-12 13:59
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania wykonawców.pdf)zpsd/12dp/17odpowiedznapytaniaOdpowiedź na pytania WykonawcówLidia Pawliczek403 kB1782017-06-14 13:262017-06-14 13:26
Pobierz plik (Przedmiar robót Pojdy Leszczyny.pdf)zpsd/12dp/17przedmiarrobotZałącznik przedmiar robót jako wydruk do PDFLidia Pawliczek96 kB1872017-06-14 13:272017-06-14 13:27
Pobierz plik (Zestawienie ofert złozonych w postępowaniu.PDF)zpsd/12dp/17zestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek162 kB2072017-06-23 11:412017-06-23 11:41
Pobierz plik (Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/12dp/17informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek252 kB2092017-07-07 14:022017-07-07 14:02