Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym w podziale na cztery zadania (ZP-SD/11DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich z podziałem na cztery zadania.

Zadanie 1 - Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich

Zadanie 2   - Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych

Zadanie 3 - Bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 924 i nr 925, na obszarze:

wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic 3Maja,Furgoła i Parkowej w Czerwionce-Leszczynach.

wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic Żorskiej i Wyzwolenia w sołectwie Stanowic.

wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach.

wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice.

Zadanie 4 - Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień  w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, oraz sporządzenie operatu szacunkowego.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd11dw-dp17ogłoszenieozamówieniuOgłoszenie o zamówieniuAlicja Daszczyk1448 kB2072017-06-06 11:332017-06-06 11:33
Pobierz plik (SIWZ - Dział I - Instrukcja dla wykonawców.pdf)zpsd11dw-dp17siwz-instrukcjadlawykonawcówSIWZ-dział Iinstrukcja dla wykonawcówAlicja Daszczyk697 kB2602017-06-06 11:372017-06-06 11:37
Pobierz plik (SIWZ - Dział II - Załączniki.doc)zpsd11dw-dp17załacznikido edycjiZałaczniki- wersja do edycjiAlicja Daszczyk391 kB2272017-06-06 11:382017-06-06 11:38
Pobierz plik (SIWZ - Dział II - Załączniki.pdf)zpsd11dw-dp17załacznikiSIWZ Dział II-załacznikiAlicja Daszczyk754 kB2042017-06-06 11:392017-06-06 11:39
Pobierz plik (SIWZ - Dział III - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)zp-sd11dw-dp17opisprzedmiotuzamówieniaSIWZ-Dział III- Opis przedmiotu zamówieniaAlicja Daszczyk837 kB2372017-06-06 11:412017-06-06 11:41
Pobierz plik (Specyfikacja - wycena drewna.pdf)zp-sd11dw-dp17-sst wycenadrewnaSST-wycenadrewnaAlicja Daszczyk217 kB3182017-06-06 11:432017-06-06 11:43
Pobierz plik (Specyfikacja - wycinka drzew.pdf)zpsd11dw-dp17-sstwycinkadrzewSST-wycinkadrzewAlicja Daszczyk163 kB2322017-06-06 11:442017-06-06 11:44
Pobierz plik (Specyfikacja - żywopłoty+utrzymanie zieleni na rondach.pdf)zpsd11dw-dp17sstżywopłoty+zieleńSSt-żywopłoty+utrzymanie zieleni na rondachAlicja Daszczyk326 kB2352017-06-06 11:452017-06-06 11:45
Pobierz plik (Specyfikacja-ciecia w koronach+ usuwanie krzewów.pdf)zpsd11dw-dp17sst cięcia w koronachSST-cięcia w koronach drzew+usuwanie krzewówAlicja Daszczyk301 kB2262017-06-06 11:462017-06-06 11:46
Pobierz plik (Zestawienie drzew- zadanie 1.pdf)zpsd11dw-dp17-zestawieniedrzew-DWZestawienie drzew-zadanie1Alicja Daszczyk28 kB2262017-06-06 11:472017-06-06 11:47
Pobierz plik (Zestawienie drzew - zadanie 2.pdf)zpsd11dw-dp17zestawienie drzew dpZestawienie drzew -zadanie 2Alicja Daszczyk29 kB2262017-06-06 11:482017-06-06 11:48
Pobierz plik (Mapa - Dział III- zał. nr 9.pdf)zpsd11dw-dp17mapaMapaAlicja Daszczyk10521 kB2152017-06-06 11:482017-06-06 11:48
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)zpsd11dwdp17zmiana siwzZmiana SIWZAlicja Daszczyk356 kB1952017-06-13 11:052017-06-13 11:05
Pobierz plik (SIWZ - Dział I - Instrukcja dla wykonawców - modyfikacja.pdf)zpsd11dwdp17-siwz działI-zmianaSIWZ-dział Iinstrukcja dla wykonawców-zmianaAlicja Daszczyk696 kB2042017-06-13 11:072017-06-13 11:07
Pobierz plik (SIWZ - Dział II - Załączniki - zmiana.doc)zpsd11dwdp17 załaczniki do edycjizmianaSIWZ Dział II-załaczniki do edycji-zmianaAlicja Daszczyk391 kB2042017-06-13 11:082017-06-13 11:08
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)zpsd11dwdp17-ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaogłoszenie o zmianie ogłoszeniaAlicja Daszczyk492 kB1972017-06-13 11:272017-06-13 11:27
Pobierz plik (Informacja o ofertach.pdf)zpsd11dw-dp17informacjaoofertachInformacja o złozonych ofertachAlicja Daszczyk472 kB1912017-06-19 14:242017-06-19 14:24
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.PDF)zp-sd11dw-dp17informacjaowyborzeofertyogłoszenie o wyborze ofertyAlicja Daszczyk804 kB2062017-06-26 09:202017-06-26 09:20