Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych(ZP-SD/10DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych
w zakresie robót naprawczych i remontowych, polegające m.in.na :


- wykonaniu miejscowych remontów i napraw elementów ciągów pieszych oraz wyznaczonych odcinków chodników z wymianą
starych zużytych elementów na elementy betonowe z wibroprasy krawężniki , obrzeża, płytki chodnikowe, koska brukowa),
- wykonaniu prac związanych z naprawą i umocnieniem poboczy i skarp,
- regulacji wysokościowej poboczy (mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy, utwardzenie materiałem kamiennym)
- umocnienie poboczy kostką kamienną po wewnętrznych stronach łuków poziomych,
- czyszczeniu nawierzchni chodników,
Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb w zakresie
i w terminach określonych przez Zamawiającego w pisemnych zleceniach. Dla każdego odcinka termin realizacji będzie
ustalany indywidualnie w zależności od jego wielkości.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/10dwdp/17ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek4720 kB5062017-05-31 11:402017-05-31 11:40
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/10dwdp/17siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1072 kB3402017-05-31 11:412017-05-31 11:41
Pobierz plik (Załączniki 1-7 do SIWZ edytowalne.doc)zpsd/10dwdp/17zalacznikidosiwz1-7Załączniki nr 1do 7 do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek134 kB2842017-05-31 11:412017-05-31 11:41
Pobierz plik (Zal. nr 8 Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/10dwdp/17istonepostanowieniaZał.Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek412 kB2892017-05-31 11:422017-05-31 11:42
Pobierz plik (Zał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjne..pdf)zpsd/10dwdp/17oswiadczeniegwarZał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjneLidia Pawliczek458 kB2942017-05-31 11:432017-05-31 11:43
Pobierz plik (Przedmiar robót.ods)zpsd/10dwdp/17przedmiarZał. Nr 10 do SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek65 kB3062017-05-31 11:432017-05-31 13:27
Pobierz plik (Zał. Nr 11 STWIOR.zip)zpsd/10dwdp/17stwiorZał. Nr 11 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek332 kB2902017-05-31 11:442017-05-31 11:44
Pobierz plik (Kosztorys ofertowy chodniki.ods)zpsd/10dwdp/17kosztorysofertowyZał. Nr 12 Kosztorys ofertowy - wzór drukuLidia Pawliczek67 kB2882017-05-31 11:452017-05-31 13:27
Pobierz plik (Załącznik nr 13 do SIWZ - wykaz dróg wojewódzkich.pdf)zpsd/10dwdp/17wykazdwZał. Nr 13 Wykaz dróg wojewódzkichLidia Pawliczek343 kB2912017-05-31 11:462017-05-31 11:46
Pobierz plik (Załącznik nr 14 do SIWZ - wykaz dróg powiatowych.pdf)zpsd/10dwdp/17wykazdpZał. Nr 14 Wykaz dróg powiatowychLidia Pawliczek285 kB2852017-05-31 11:472017-05-31 11:47
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd/10dw-dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek159 kB2382017-06-16 12:392017-06-16 12:39
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/10dwdp/17Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek532 kB2372017-07-03 12:512017-07-03 12:51