Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5311S ulicy Wiejskiej w Palowicach.(ZP-SD/9/2017)

. Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5311S ulicy Wiejskiej w Palowicach”.


Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, na odcinku długości
555 m, poprzez:
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm. – 4 m,
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej – 2109 m2,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankąmineralno-asfaltową, grysową, standard I,
AC 16W 50/70 – 263,6 t,
- skropienie nawierzchni asfaltem drogowym - 2109 m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,grysowej, standard I, AC 11S 50/70, warstwa ścieralna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 2109 m2,
- ułożenie na obciętych krawędziach jezdni warstwy ścieralnej taśmy bitumicznej dylatacyjnej drogowej
o przekroju 40 x 5 mm – 4 m2,
- warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego - 1100 m2

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/9dp/17ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek3313 kB3532017-05-17 14:492017-05-17 14:49
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/9dp/17siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1078 kB4272017-05-17 14:502017-05-17 14:50
Pobierz plik (Załączniki 1-7  do SIWZ wersja edytowalna.doc)zpsd/9dp/17zalacznikisiwzZałączniki nr 1do 7 do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek128 kB3842017-05-17 14:512017-05-17 14:51
Pobierz plik (Zał. 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/9dp/17zal9ipwuZał.Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia UmowneLidia Pawliczek340 kB3872017-05-17 14:522017-05-17 14:52
Pobierz plik (Zał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjne..pdf)zpsd/9dp/17zal9oswiadczenieZał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjneLidia Pawliczek412 kB3872017-05-17 14:532017-05-17 14:53
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/9dp/17przedmiarZał. Nr 10 do SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek223 kB3932017-05-17 14:542017-05-17 14:54
Pobierz plik (Zał Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip)zpsd/9dp/17stwiorZał. Nr 10 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek44 kB3692017-05-17 14:552017-05-17 14:55
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.PDF)zpsd/9dp/17zmianasiwzZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek263 kB3242017-05-18 13:042017-05-18 13:04
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)zpsd/9dp/17ogloszenieozmianieOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaLidia Pawliczek331 kB2312017-05-18 14:362017-05-18 14:36
Pobierz plik (Orientacja.PDF)zpsd/9dp/17orientacjaplan orientacyjny - uzupełnienieLidia Pawliczek629 kB2322017-05-19 10:352017-05-19 10:35
Pobierz plik (Zmiana teści SIWZ.pdf)zpsd/9dp/17zmianasiwzZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Lidia Pawliczek1041 kB2322017-05-29 14:222017-05-29 14:22
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd/9dp/17zestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek713 kB2272017-06-02 12:302017-06-02 12:30
Pobierz plik (Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/9dp/17informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek356 kB2182017-06-12 14:002017-06-12 14:00