Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/8DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest „Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik”, które obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego w ciągu całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowanie poziome, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj.: Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny oraz wykonanie pozostałych robót w zakresie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik.

 1. Roboty związane z oznakowaniem poziomym obejmują:
  1. wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych – wstępny zakres robót 17270 m2,
  2. wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych koloru białego – wstępny zakres robót 100 m2,
  3. wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych koloru czerwonego – wstępny zakres robót 40 m2,
  4. bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego – wstępny zakres robót 100 m2,
  5. montaż punktowych elementów odblaskowych, aluminiowych z trzpieniem, o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym i jednobarwnym – wstępnym zakres robót 150 szt.
  6. montaż punktowych elementów odblaskowych, najezdniowych, wielokierunkowych w kolorze białym (średnica 102 mm) - wstępny zakres robót 1 szt.
 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera formularz przedmiaru robót (Załącznik nr 2 do SIWZ), Specyfikacja techniczna wymagań ogólnych (Załącznik nr 8a do SIWZ) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg powiatowych (Załącznik nr 8b do SIWZ) i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg wojewódzkich (Załącznik nr 8c do SIWZ).
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie - 24.04.2017.pdf)zpsd/8dwdp/17ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuDominika Skowronek4906 kB4942017-04-24 13:162017-04-24 13:16
Pobierz plik (SIWZ - 24.04.2017.pdf)zpsd/8dwdp/17siwzSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaDominika Skowronek176 kB3352017-04-24 13:182017-04-24 13:18
Pobierz plik (Załączniki od 1 do 6.zip)zpsd/8dwdp/17zalaczniki1-6Załączniki do SIWZ od 1 do 6Dominika Skowronek63 kB3062017-04-24 13:192017-04-24 13:19
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne Postanowiania Umowy.pdf)zpsd/8dwdp/17zalacznik7Istotne Postanowienia UmowyDominika Skowronek99 kB3102017-04-24 13:212017-04-24 13:21
Pobierz plik (Załącznik nr 8a do SIWZ - Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne.pdf)zpsd/8dwdp/17zalacznik8aSpecyfikacja techniczna - wymagania ogólneDominika Skowronek202 kB3012017-04-24 13:222017-04-24 13:22
Pobierz plik (Załącznik nr 8b do SIWZ - Specyfikacja techniczna - oznakowanie poziome dróg powiatowych.pdf)zpsd/8dwdp/17zalacznik8bSpecyfikacja techniczna - oznakowanie poziome dróg powiatowychDominika Skowronek149 kB3452017-04-24 13:252017-04-24 13:25
Pobierz plik (Załącznik nr 8c do SIWZ - Specyfikacja techniczna - oznakowanie poziome dróg wojewódzkich wytyczne ZDW.pdf)zpsd/8dwdp/17zalacznik8cSpecyfikacja techniczna - oznakowanie poziome dróg wojewódzkichDominika Skowronek192 kB3182017-04-24 13:272017-04-24 13:27
Pobierz plik (Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dróg powiatowych.pdf)zpsd/8dwdp/17zalacznik9Wykaz dróg powiatowychDominika Skowronek30 kB3062017-04-24 13:272017-04-24 13:27
Pobierz plik (Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz dróg wojewódzkich.pdf)zpsd/8dwdp/17zalacznik10Wykaz dróg wojewódzkichDominika Skowronek44 kB2902017-04-24 13:282017-04-24 13:28
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa dróg.pdf)zpsd/8dwdp/17zalacznik11Mapa drógDominika Skowronek13359 kB6592017-04-24 13:282017-04-24 13:28
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd/8dwdp/17zbiorczezestawienieZbiorcze zestawienie złożonych ofertDominika Skowronek376 kB2712017-05-09 13:262017-05-09 13:26
Pobierz plik (Wybór oferty.pdf)zpsd/8dwdp/17informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDominika Skowronek729 kB2322017-05-23 13:032017-05-23 13:03