Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na dwa zadania (ZP-SD/7 DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na dwa zadania.

ZADANIE 1 obejmuje trzykrotne, obustronne koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Rybnickiego, oraz części Powiatów Wodzisławskiego, Raciborskiego, Gliwickiego i Mikołowskiego, utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku.

Odcinki dróg zostały wyszczególnione w wykazie załącznika 8A do SIWZ.

  1. I koszenie - 97,536 km przy zmiennej szerokości koszenia.
  2. II koszenie - 97,536 km przy zmiennej szerokości koszenia.
  3. III koszenie - 97,536km przy średniej szerokości koszenia do 2,5m, w obrębie poboczy, wysp kanalizujących   ruch i pasów zieleni miedzy jezdnią i chodnikami dla pieszych.

ZADANIE 2 - obejmuje trzykrotne, obustronne koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego.

Odcinki dróg wyszczególnione w wykazie załącznika 8B do SIWZ.

  1. I koszenie - 106,40km przy zmiennej szerokości koszenia.
  2. I koszenie - 106,40km przy zmiennej szerokości koszenia.
  3. III koszenie - 106,40 km przy średniej szerokości koszenia do 2,5m w obrębie poboczy i pasów zieleni miedzy jezdnią i chodnikami dla pieszych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i zadania 2 zamieszczono w Dziale III do SIWZ.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd07dwdp17ogłoszenieozamówieniuOgłoszenie o zamówieniuAlicja Daszczyk1429 kB2412017-04-13 10:372017-04-13 10:37
Pobierz plik (SIWZ - Dział I - Instrukcja dla wykonawców.pdf)zpsd07dwdp17-siwz-instrukcja dla wykonawcówSIWZ Dział I-Instrukcja dla wykonawcówAlicja Daszczyk653 kB3032017-04-13 10:392017-04-13 10:39
Pobierz plik (SIWZ - Dział II - Załączniki.pdf)SIWZ Dział II - załącznikizpsd07dwdp17załącznikiAlicja Daszczyk525 kB3002017-04-13 10:402017-04-13 10:40
Pobierz plik (SIWZ - Dział II - Załączniki- wersja do edycji.doc)zpsd07dwdp-siwz-załacznikido edycjiSIWZ Załaczniki- wersja do edycjiAlicja Daszczyk199 kB2602017-04-13 10:432017-04-13 10:43
Pobierz plik (SIWZ - Dział III - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)zpsd07dwdp17-opisprzedmiotuzamówienia SIWZ Dział III- Opis przedmiotu zamówieniaAlicja Daszczyk708 kB2812017-04-13 10:442017-04-13 10:44
Pobierz plik (Mapa - Dział III- zał. nr 9.pdf)zpsd07dpdw17mapaSIWZ-Dział III-zał. 9Alicja Daszczyk10521 kB2752017-04-13 10:452017-04-13 10:45
Pobierz plik (SIWZ - Dział IV- Specyfikacja techniczna.pdf)zpsd07dwdp17specyfikacjatechnicznaSIWZ-Dział IV- Specyfikacja technicznaAlicja Daszczyk468 kB2712017-04-13 10:462017-04-13 10:46
Pobierz plik (Zestawienie ofert.pdf)zp-sd07dwdp17informacjaoofertach Informacja o złozonych ofertach Alicja Daszczyk573 kB2392017-04-21 11:492017-04-21 11:49
Pobierz plik (Wybór oferty.PDF)zpsd07dwdp17-zawiadomienieowyborzeoferty Zawiadomienie o wyborze ofertyAlicja Daszczyk438 kB2602017-04-28 15:092017-04-28 15:09