Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg do zakończenia sezonu 2016/2017 (ZP-SD/1DW-DP/17)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach, Gmina Czerwionka-Leszczyny soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej.


2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami według zapotrzebowania zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15.04.2017 r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający prognozuje zużycie soli drogowej na około 1000 t. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową. Z tytułu niezrealizowania zakupu prognozowanych ilości soli wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.
3. Dostarczana sól drogowa musi spełniać następujące parametry:
3a) skład chemiczny:
 chlorek sodu NaCl - min. 90,0 %,
 antyzbrylacz K4Fe(CN)6 - min. 40,0 mg/kg,
 woda H2O - max 3,0 %,
 części nierozpuszczalne w wodzie - max 8,0 %,
3b) ziarnistość:
 jednorodna o frakcji 1 - 6 mm,
 wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm max 10 %,
 wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm max 20 %,
3c) postać - produkt krystaliczny, sypki,
3d) barwa - biała, biało-szara,
3e) pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PN-86/C-84081/02.
4. Warunkiem koniecznym jest aby oferowana sól posiadała aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/1dwdp/17ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuDominika Skowronek5259 kB2932017-01-30 14:102017-01-30 14:10
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/1dwdp/17siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaDominika Skowronek138 kB3762017-01-30 14:112017-01-30 14:11
Pobierz plik (Załączniki.zip)zpsd/1dwdp/17zalacznikiZałączniki do SIWZDominika Skowronek69 kB3002017-01-30 14:122017-01-30 14:12
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.PDF)zpsd/1dwdp/17zmianatrescisiwzZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek144 kB2412017-02-01 14:302017-02-01 14:31
Pobierz plik (Załącznik nr 1  formularz ofertowy.pdf)zpsd/1dwdp/17formularzoferyZalacznik nr 1 do zmiany siwz formularz ofertyLidia Pawliczek48 kB2442017-02-01 14:442017-02-01 14:45
Pobierz plik (zbiorcze zestawienie złożonych ofert.PDF)zpsd/1dwdp/17zbiorczezestawienieZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek156 kB2642017-02-07 12:052017-02-07 12:05
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/1dwdp/17informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek228 kB2802017-02-09 12:322017-02-09 12:32