Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 5613S – ulicy ks. Pojdy w Czerwionce Leszczynach, dzielnica Leszczyny (ZP-SD/23DP/16

Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5613S – ulicy ks. Pojdy w Czerwionce Leszczynach, dzielnicy Leszczyny,

od skrzyżowania z drogą 5625S ulicy Armii Krajowej do zjazdu gospodarczego do posesji nr 77, łącznej długości 143,5 m

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/23dp/16ogloszenieOgloszenie o zamówieniuLidia Pawliczek659 kB2872016-09-21 09:232016-09-21 09:23
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/23dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek714 kB3162016-09-21 09:242016-09-21 09:24
Pobierz plik (Plan orientacyjny.pdf)zpsd/23dp/16dokumentacjaprojektowaZał. Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa -orientacjaLidia Pawliczek676 kB3042016-09-21 09:282016-09-21 09:28
Pobierz plik (Plan sytuacyjny.pdf)zpsd/23dp/16dokumentacjaprojektowaZał. Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa -plan sytuacyjnyLidia Pawliczek4460 kB8612016-09-21 09:292016-09-21 09:29
Pobierz plik (Przekroje poprzeczne.pdf)zpsd/23dp/16dokumentacjaprojektowaZał. Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa-przekroje poprzeczneLidia Pawliczek7521 kB3672016-09-21 09:312016-09-21 09:31
Pobierz plik (Przekroje typowe.pdf)zpsd/23dp/16dokumentacjaprojektowaZał. Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa- przekroje typoweLidia Pawliczek594 kB2992016-09-21 09:322016-09-21 09:32
Pobierz plik (Typowa studzienka ściekowa.pdf)zpsd/23dp/16dokumentacjaprojektowaZał. Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa- typowa studzienka ściekowaLidia Pawliczek381 kB2812016-09-21 09:322016-09-21 09:32
Pobierz plik (Zał. Nr 2 do SIWZ  - STWiOR.zip)zpsd/23dp/16specyfikacjetechniczneSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek168 kB2762016-09-21 09:332016-09-21 09:33
Pobierz plik (Zał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.zip)zpsd/23dp/16przedmiarrobotZał. nr 3 do SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek54 kB2822016-09-21 09:342016-09-21 09:34
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ Nr 4,4a,5,6,7,9.zip)zpsd/23dp/16zalaczniki4,4a,5,6,7,9Załączniki do SIWZ Nr 4,4a,5,6,7,9Lidia Pawliczek87 kB2762016-09-21 09:362016-09-21 09:36
Pobierz plik (Zał. Nr 8 Istotne postanowienia umowne.pdf)zpsd/23dp/16ipuZał. nr 8 Istotne postanowienia umowneLidia Pawliczek307 kB2772016-09-21 09:372016-09-21 09:37
Pobierz plik (Zał. nr 10 do SIWZ  wzor oświadczenia gwarancyjnego.pdf)zpsd/23dp/16oswiadczeniegwarancyjneZal. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie gwarancyjneLidia Pawliczek278 kB2762016-09-21 09:382016-09-21 09:38
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd/23dp/16zbiorczezestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek464 kB2982016-10-06 11:592016-10-06 11:59
Pobierz plik (Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/23dp/16informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek296 kB2772016-10-12 10:462016-10-12 10:46