Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 (ZP-SD/17DW-DP/16)

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej. Koszty transportu, załadunku i wyładunku soli ponosi w całości Wykonawca.
2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami według zapotrzebowania Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15.04.2017r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający prognozuje zużycie soli na około 3500t. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową. Z tytułu niezrealizowania zakupu prognozowanych ilości soli Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.


3.Dostarczona sól drogowa musi spełniać następujące parametry:
a)skład chemiczny
- chlorek sodowy NaCl – min. 90,0%
- antyzbrylacz K4Fe(CN)6 – minimum 40,0mg/kg
- woda H2O – max. 3,0%
- części nierozpuszczalne w wodzie – max. 8,0%
b)ziarnistość jednorodna o frakcji 1-6mm, wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0mm maksymalnie 10%, wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0mm maksymalnie 20%
c) postać – produkt krystaliczny, sypki
d) barwa – biała, biało-szara.
Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PN-86/C-84081/02.
4.Oferowana sól musi mieć aktualną opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych.
5.Wykonawca będzie realizował zamówienia w ilościach i w terminach określonych przez Zamawiającego w indywidualnych zleceniach. Polecenie wykonania dostawy przekazywane będzie każdorazowo telefonicznie lub faksem i potwierdzone zostanie niezwłocznie pisemnym zleceniem wysłanym do wykonawcy. Dostawa partii soli drogowej (jedna partia nie przekracza 200 ton soli) każdorazowo musi być zrealizowana w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, jednak nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania telefonicznego lub faksem powiadomienia o zamówieniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia jednorazowo większej niż 200 ton ilości soli. W takim przypadku termin wykonania dostawy (nie krótszy niż 3 dni) ustalony zostanie w zleceniu.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/17dwdp/16ogłoszenieOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak100 kB3012016-07-15 08:452016-07-15 08:46
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/17dwdp/16specyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak121 kB3712016-07-15 08:462016-07-15 08:46
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ.zip)zpsd/17dwdp/16załącznikidoSIWZZałączniki do SIWZBeata Stańczak125 kB3302016-07-15 08:472016-07-15 08:47
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.PDF)zpsd/7dw-dp/16informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek195 kB2962016-08-10 07:182016-08-10 07:18