Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach.(ZP-SD/22DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest: Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach.

Czytaj więcej: Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy...

Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 (ZP-SD/21DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2017/2018 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z obsługą.

Czytaj więcej: Świadczenie usług zwalczania śliskości i...

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 (ZP-SD/19DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w gminie Czerwionka‑Leszczyny soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej.

 

Czytaj więcej: Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do...

Remonty nawierzchni jezdni w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Remonty nawierzchni jezdni w ciągu DW 425,919,920,921,923,924,925,929,932,935; Zadanie nr 2 – Remonty nawierzchni jezdni w ciągu d

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Remonty nawierzchni jezdni w ciągu dróg wojewódzkich
i powiatowych z podziałem na dwa zadania

Czytaj więcej: Remonty nawierzchni jezdni w ciągu dróg...

Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 (ZP-SD/18DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2017/2018 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z obsługą.

Czytaj więcej: Świadczenie usług zwalczania śliskości i...