Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich (ZP-SD/6DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych oraz bieżącego utrzymania żywopłotów i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na zadania:

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie...

Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych, z podziałem na zadania (ZP-SD/5DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych, z podziałem na 3 zadania.

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu...

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich (ZP-SD/4DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na trzy zadania:

Czytaj więcej: Koszenie traw, chwastów i jednorocznych...

Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych (ZP-SM/03DW-DP/2018)

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego polegające na naprawie i montażu urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty w zakresie regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy wraz ze zjazdami z dróg.

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich...

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania (ZP-SD/2DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i...