Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach(ZP-SD/13DP/19)

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n
„Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach".
Zakres na odcinku o długości 267 m - ul. Wiejska od ronda do skrzyżowania z ul. Kolejową obejmuje m.in.:
1.1) część drogową, w tym m.in:
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na odcinku 0,267 km;
b) Rozebranie elementów dróg na powierzchni 428 m3;
c) Zdjęcie humusu i darniny na powierzchni 84 m2;
d) Wykonanie robót ziemnych 389 m3;
e) Remont kanalizacji deszczowej na odcinku 283 m;
f) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej na powierzchni 439 m2;
g) Wykonanie frezowania nawierzchni na powierzchni 1768m2;
h) Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych– 13 sztuk;
i) Sączek podłużny na odcinku 267 m;
j) Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 129 t;
k) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1819m2;
l) Wykonanie umocnienia skarp na powierzchni 251m2;
m) Wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni – 86m2;
n) Wykonanie oznakowania pionowego – 22 szt.,
o) Zainstalowanie barier ochronnych stalowych na odcinku – 12 m;
p) Ułożenie krawężników granitowych 15x30 na odcinku – 558m;
q) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni 1067m2;
r) Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30 – na odcinku 533 m;
s) Regulacja - remont wjazdów i wyjazdów z bram na odcinku 338m2;
t) Remont miejsc postojowych na powierzchni 156 m2.

1.2) część energetyczną w zakresie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych, m.in:
a) wykonanie linii kablowej,
b) montaż rozłącznika i odgromnika,
c) montaż słupów i opraw oświetleniowych- 2 szt.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek1726 kB812019-07-12 11:192019-07-12 11:19
Pobierz plik (13DP SIWZ Gaszowice.pdf)13DP SIWZ Gaszowice.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1166 kB822019-07-12 11:202019-07-12 11:20
Pobierz plik (Zalacznik od 1 do 7.zip)13DP Zalacznik od 1 do 7Zał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek170 kB662019-07-12 11:502019-07-23 13:34
Pobierz plik (13DP  Zał. Nr 8 IPWU.pdf)13DP Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek775 kB682019-07-12 11:502019-07-12 11:50
Pobierz plik (13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zip)13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ cz. projekt.drog.Lidia Pawliczek6110 kB802019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zipZał. Nr 9a do SIWZ cz. projekt.energet..Lidia Pawliczek1104 kB552019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zipZał. Nr 10a Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót cz. ener.Lidia Pawliczek3672 kB552019-07-12 11:522019-07-12 11:52
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdf)13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdfZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robót drogowyLidia Pawliczek2652 kB802019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdf)13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdfZał. Nr 11 a SIWZ Przedmiar robót energet.Lidia Pawliczek1792 kB632019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zip Lidia Pawliczek9837 kB632019-07-12 11:572019-07-12 11:57
Pobierz plik (Gaszowice.pdf) ZP-SD/13DP/19 Odpowiedzi na pytania WykonawcówDanuta Warsiewicz393 kB542019-07-22 14:072019-07-22 14:07
Pobierz plik (Odpowiedz na pytanie Wykonawcy.pdf)zpsd13dpodpowiedznapytanieOdpowiedz na pytanie WykonawcyLidia Pawliczek115 kB652019-07-23 11:262019-07-23 11:37
Pobierz plik (Przedmiar robót 5608S.pdf)zpsd13dpprzedmiarPrzedmiar robót w PDF jako wydruk z programuLidia Pawliczek152 kB622019-07-23 11:282019-07-23 11:37
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert..pdf)zpsd13dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek211 kB1022019-07-29 13:582019-07-29 14:02
Pobierz plik (1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd13dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek250 kB642019-08-19 09:552019-08-19 09:58