Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Sumińskiej w Zwonowicach. (ZP-SD/12DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3536S
ul. Sumińskiej w Zwonowicach. "
Km umowny 0+000 przyjęto na zakończeniu torowiska PKP w Suminie do km um. 0+222 oraz
od km um. 0+241 do km um. 2+556 tj. do skrzyżowania z ulicą Krasickiego w Zwonowicach.
Zakres o łącznej długości odcinków 2,537 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd12ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek1758 kB782019-07-01 13:042019-07-01 13:04
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd12dpsiwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1112 kB812019-07-01 13:042019-07-01 13:04
Pobierz plik (Zalaczniki 1-7 do SIWZ.zip)Zalaczniki 1-7 do SIWZ.zip Lidia Pawliczek81 kB772019-07-01 13:312019-07-05 09:12
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdf Lidia Pawliczek779 kB632019-07-01 13:322019-07-01 13:32
Pobierz plik (Zał. nr 9 Dokumentacja -cz. rys.zip)Zał. nr 9 Dokumentacja -cz. rys.zip Lidia Pawliczek634 kB722019-07-01 13:332019-07-01 13:33
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zip Lidia Pawliczek176 kB572019-07-01 13:332019-07-05 09:13
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip)Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip Lidia Pawliczek251 kB932019-07-01 13:342019-07-01 13:34
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd12dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek233 kB752019-07-17 10:402019-07-17 10:40
Pobierz plik (Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd12dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek255 kB562019-08-05 11:102019-08-05 11:12