ZP-SD/3DP/19 - Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 5025S ul. Dworcowa i ul. Kamionki i nr 5601S ul. Rybnicka w Lyskach

  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót związanych z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 5025S ul. Dworcowej i ul. Kamionki i nr 5601S ul. Rybnickiej w Lyskach.
  2. W ramach zadania należy: dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego poprzez wizję lokalną, wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych w tym m. in. badania gruntu, pozyskać mapę do celów projektowych, opracować kompletny projekt wykonawczy obiektu w tym m. in. projekt elektryczny sygnalizacji i przyłącza, projekt elektryczny doświetlenia przejść dla pieszych, projekt organizacji ruchu wraz z częścią ruchową pracy sygnalizacji, projekt przebudowy elementów położonych w pasie drogowym, opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, uzyskać zatwierdzenie materiałowe przez zamawiającego, wykonać roboty budowlane i zrealizować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym (budowlano – wykonawczym), wykonać przyłącze energetyczne (jeżeli jest wymagane), dokonać instalacji osprzętu elektryczno-sygnalizacyjnego (w tym szafy i przyłącza energetycznego), dokonać instalacji konstrukcji wsporczych i kanalizacji kablowej sygnalizacji, uruchomić monitoring sieciowych urządzeń, sporządzić inwentaryzację geodezyjną i obiekty nanieść na mapę zasadniczą, sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno - użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Beata Stańczak140 kB1402019-02-06 14:242019-02-07 11:26
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Beata Stańczak248 kB1342019-02-06 14:242019-02-06 14:24
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc Beata Stańczak212 kB1122019-02-06 14:252019-02-06 14:25
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału.doc Beata Stańczak186 kB1232019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie z-art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie z-art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia.doc Beata Stańczak127 kB1162019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc Beata Stańczak231 kB1142019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ -  wykaz robót.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc Beata Stańczak241 kB1162019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ -  wykaz osób.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc Beata Stańczak250 kB1162019-02-06 14:272019-02-06 14:27
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - IPWU.pdf)Załącznik nr 7 do SIWZ - IPWU.pdf Beata Stańczak158 kB1172019-02-06 14:282019-02-06 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do SIWZ - PFU.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ - PFU.pdf Beata Stańczak212 kB1232019-02-06 14:282019-02-06 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie gwarancyjne.doc)Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie gwarancyjne.doc Beata Stańczak224 kB1202019-02-06 14:282019-02-06 14:28
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf Beata Stańczak55 kB1352019-02-08 11:342019-02-08 11:34
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak12600 kB1552019-02-22 11:042019-02-22 11:10
Pobierz plik (Informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze oferty Beata Stańczak485 kB1222019-02-28 14:232019-02-28 14:23