Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

ZP-SD/1DP/19 - Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:" Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny", na skrzyżowanie typu rondo, obejmująca:

 

       a)   część drogową w zakresie:

-              ulicy ks. Pojdy DP 5613S odcinek R 2÷ R1÷ R3÷ R4 od km 0+000,00 do km 0+161,98 - 161,98 m,

-              ulicy Ligonia odcinek R5 ÷ R1÷ R6 od km 0+000,00 do km 0+161,51 - 161,51 m,

-              tarcza ronda - o promieniu 5,00/7,50/10,5/13,5m - 65,94 m,

 

     Zakres robót obejmuje wykonanie:

         - robót przygotowawczych,

        - robót rozbiórkowych,

         - frezowania nawierzchni jezdni,

         - warstw odsączających i podbudów z tłucznia kamiennego,

         - podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P,

       - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W,

        - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

         - przebudowy chodników o nawierzchni z kostki betonowej,,

         - ułożenie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem,

         - ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

         - ułożenie kostki granitowej o wym. 15*17cm,

         - odwodnienia, kratek ściekowych, studni rewizyjnych,przyłączy,

         - regulacji wysokościowej studni, skrzynek zasuw wodociągowych,

         - zabezpieczenia urządzeń obcych,

       - wprowadzenia stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe.

 

b) część telekomunikacyjną w zakresie:

-              przebudowy teletechnicznej kanalizacji kablowej własności Orange Polska S.A. - 52 m;

-              przebudowy kabli miedzianych własności Orange Polska S.A. - 118 m;120 m, 59 m, 59 m,59 m;

-              przebudowy kabli miedzianych wieloparowych własności Orange Polska S.A. - 59 m,59 m;

-              przebudowy kabli światłowodowych własności 3S S.A. w kanalizacji Orange Polska S.A.-210 m;

-              przebudowy kabli światłowodowych własności UPC Polska Sp. z o.o. w kanalizacji Orange Polska

             S.A.- 53 m

-              przebudowy kabli światłowodowych własności Rybnet Sp. z o.o. Sp. K. w kanalizacji Orange Polska

             S.A.- 124 m

-              przebudowy kabli światłowodowych własności Grupy Multiplay w kanalizacji Orange Polska S.A.

- 215 m;

 

c) część energetyczną w zakresie:

-              przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego (SN) i niskiego (nN) napięcia - 381 m,

-              modernizacji oświetlenia ulicznego (tarcza ronda - 1 słup, ul. Pojdy i ul. Polna - 8 słupów,                    

             ul. Ligonia - 1 słup, linia kablowa nn + ochrona - 468 m),

-              przebudowy kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających pylon reklamowy sklepu

             "Biedronka"- 10 m i tablicę elektroniczną MZK - 15 m.

 

 

Załącznik nr. 10 - Dokumentacja projektowa - do pobrania na stronie:

 

https://mega.nz/#F!nz5kFawS!5LylZoBCgASQqTS8CCAmTg

 

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Elżbieta Rolka142 kB1852019-01-23 14:572019-01-23 14:57
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Elżbieta Rolka1213 kB1832019-01-23 14:572019-01-23 14:57
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ.doc Elżbieta Rolka66 kB1242019-01-23 14:592019-01-23 14:59
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ.doc Elżbieta Rolka47 kB1152019-01-23 15:002019-01-23 15:00
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Elżbieta Rolka47 kB1092019-01-23 15:002019-01-23 15:00
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ.doc Elżbieta Rolka45 kB1132019-01-23 15:012019-01-23 15:01
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ.doc Elżbieta Rolka49 kB1172019-01-23 15:012019-01-23 15:01
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ.doc Elżbieta Rolka51 kB1142019-01-23 15:012019-01-23 15:01
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ.doc Elżbieta Rolka45 kB1192019-01-23 15:022019-01-23 15:02
Pobierz plik (Zał. Nr  8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdf Elżbieta Rolka769 kB1532019-01-23 15:032019-01-23 15:03
Pobierz plik (Załącznik 9 do SIWZ - Oświadczenie gwarancyjne.pdf)Załącznik 9 do SIWZ - Oświadczenie gwarancyjne.pdf Elżbieta Rolka528 kB1182019-01-23 15:032019-01-23 15:03
Pobierz plik (Zał. 11 SST- cz. drogowa.pdf)Zał. 11 SST- cz. drogowa.pdf Elżbieta Rolka5352 kB1702019-01-23 15:202019-01-23 15:20
Pobierz plik (Zał. 11 SST- oświetlenie Leszczyny.pdf)Zał. 11 SST- oświetlenie Leszczyny.pdf Elżbieta Rolka158 kB1202019-01-23 15:202019-01-23 15:20
Pobierz plik (Zał. 11 SST- przebudowa nN Biedronka+MZK Leszczyny.pdf)Zał. 11 SST- przebudowa nN Biedronka+MZK Leszczyny.pdf Elżbieta Rolka189 kB1042019-01-23 15:202019-01-23 15:20
Pobierz plik (Zał. 11 SST- przebudowa SN,nN Leszczyny.pdf)Zał. 11 SST- przebudowa SN,nN Leszczyny.pdf Elżbieta Rolka134 kB1112019-01-23 15:212019-01-23 15:21
Pobierz plik (Zał. 11 SST_ cz. teletechniczna.pdf)Zał. 11 SST_ cz. teletechniczna.pdf Elżbieta Rolka150 kB1232019-01-23 15:212019-01-23 15:21
Pobierz plik (Zał. 12 Przedmiar robót -cz. drogowa.pdf)Zał. 12 Przedmiar robót -cz. drogowa.pdf Elżbieta Rolka199 kB1642019-01-23 15:222019-01-23 15:22
Pobierz plik (Zał. 12a Przedmiar robót- teletechnika.pdf)Zał. 12a Przedmiar robót- teletechnika.pdf Elżbieta Rolka321 kB1202019-01-23 15:222019-01-23 15:22
Pobierz plik (Zał. 12b Przedmiar robót -kable Sn i Nn.pdf)Zał. 12b Przedmiar robót -kable Sn i Nn.pdf Elżbieta Rolka105 kB1262019-01-23 15:232019-01-23 15:23
Pobierz plik (Zał. 12c Przedmiar robót - oświetlenie.pdf)Zał. 12c Przedmiar robót - oświetlenie.pdf Elżbieta Rolka92 kB1162019-01-23 15:232019-01-23 15:23
Pobierz plik (Zał. 12d Przedmiar robót - energetyczna.pdf)Zał. 12d Przedmiar robót - energetyczna.pdf Elżbieta Rolka80 kB1152019-01-23 15:232019-01-23 15:23
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf Patryk Kowalczyk327 kB1342019-02-04 11:582019-02-04 12:09
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 2.PDF)Odpowiedzi na pytania 2.PDF Patryk Kowalczyk324 kB1192019-02-05 16:112019-02-05 16:11
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zestawienie złożonych ofert.pdf Lidia Pawliczek633 kB1842019-02-08 13:212019-02-08 13:21
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Lidia Pawliczek680 kB1502019-02-27 11:132019-02-27 11:13