Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.(ZP-SD/15DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.
Zadanie obejmuje swym zakresem remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy
Bełkowskiej ,na odcinku leśnym od km 2+026 do km 3+251 przejazdu kolejowego w Bełku.
Długość odcinka 1,225 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek180 kB602019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1158 kB652019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zip)Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zipZał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek78 kB412019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek776 kB362019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zip)Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ dok. projektowaLidia Pawliczek201 kB492019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr 10 STWiOR  Bełkowska.zip)Zał. nr 10 STWiOR Bełkowska.zipZał. Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót ILidia Pawliczek100 kB312019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr  11  Przedmiar robót.zip)Zał. nr 11 Przedmiar robót.zipZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek393 kB652019-07-23 13:422019-07-23 13:42
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd15dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek273 kB382019-08-09 11:212019-08-09 11:24

Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczejkowicach (ZP-SD/14DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:"Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku

ul. Palowickiej w Szczejkowicach”.

Zakres od skrzyżowania z DW 924 w kierunku Palowic, długość odcinka 0,330 km, obejmuje m.in:

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,33 km,

1.2 Zdjęcie humusu i darniny - 108 m2,

1.3 Rozbiórkę elementów dróg - 759 m3,

1.4 Roboty ziemne - 1388 m3,

1.5 Kanalizację deszczową - 311 m,

1.6 Podbudowę - 2151 m2,

1.7 Nawierzchnię z betonu asfaltowego - 2136 m2,

1.8 Umocnienie skarp - 347 m2,

1.9 Ścinanie i uzupełnianie poboczy -341 m2,

1.10 Oznakowanie poziome - 75m2,

1.11 Oznakowanie pionowe - 9 szt.,

1.12 Krawężniki - 660 m,

1.13 Chodnik - 452 m2,

1.14 Obrzeża betonowe - 330m,

1.15 Inne roboty, w tym wjazdy i wyjazdy z bram- 129 m2.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogł. o zamówieniu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz5145 kB422019-07-16 13:082019-07-16 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 8 IPWU.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyDanuta Warsiewicz6754 kB462019-07-16 13:112019-07-16 13:18
Pobierz plik (SIWZ.pdf) ZP-SD/14DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz14487 kB582019-07-16 13:132019-07-16 13:13
Pobierz plik (Załączniki 1-7 do SIWZ.zip) ZP-SD/14DP/19 Załączniki 1-7 do SIWZ - edytowalneDanuta Warsiewicz84 kB412019-07-16 13:142019-07-16 13:14
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 9 Dokumentacja projektowaDanuta Warsiewicz15397 kB412019-07-16 13:172019-07-16 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 10 STWiOR.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 10 STWiORDanuta Warsiewicz4779 kB362019-07-16 13:192019-07-16 13:19
Pobierz plik (Załącznik nr 11 Przedmiar robót.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 11 Przedmiar robótDanuta Warsiewicz5612 kB512019-07-16 13:202019-07-16 13:20
Pobierz plik (Załącznik nr 12 Schemat oznakowania objazdu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 12 Schemat oznakowania objazduDanuta Warsiewicz23804 kB532019-07-16 13:222019-07-16 13:22
Pobierz plik (Szczejkowice.pdf) ZP-SD/14DP/19 Odpowiedzi na pytania WykonawcówDanuta Warsiewicz405 kB352019-07-22 14:082019-07-22 14:08
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd14dpodpowiedznapytanieOdpowiedz na pytanie WykonawcyLidia Pawliczek117 kB492019-07-23 11:082019-07-23 11:35
Pobierz plik (Przedmiar 5311S.pdf)zpsd14dpprzedmiarPrzedmiar robót w PDF jako wydruk z programuLidia Pawliczek130 kB382019-07-23 11:102019-07-23 11:35
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd14dpzestawienie ofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek265 kB562019-07-31 12:502019-07-31 12:51
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Bip.pdf)zpsd14dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek314 kB82019-08-19 11:502019-08-19 11:51

Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach(ZP-SD/13DP/19)

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n
„Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach".
Zakres na odcinku o długości 267 m - ul. Wiejska od ronda do skrzyżowania z ul. Kolejową obejmuje m.in.:
1.1) część drogową, w tym m.in:
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na odcinku 0,267 km;
b) Rozebranie elementów dróg na powierzchni 428 m3;
c) Zdjęcie humusu i darniny na powierzchni 84 m2;
d) Wykonanie robót ziemnych 389 m3;
e) Remont kanalizacji deszczowej na odcinku 283 m;
f) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej na powierzchni 439 m2;
g) Wykonanie frezowania nawierzchni na powierzchni 1768m2;
h) Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych– 13 sztuk;
i) Sączek podłużny na odcinku 267 m;
j) Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 129 t;
k) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1819m2;
l) Wykonanie umocnienia skarp na powierzchni 251m2;
m) Wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni – 86m2;
n) Wykonanie oznakowania pionowego – 22 szt.,
o) Zainstalowanie barier ochronnych stalowych na odcinku – 12 m;
p) Ułożenie krawężników granitowych 15x30 na odcinku – 558m;
q) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni 1067m2;
r) Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30 – na odcinku 533 m;
s) Regulacja - remont wjazdów i wyjazdów z bram na odcinku 338m2;
t) Remont miejsc postojowych na powierzchni 156 m2.

1.2) część energetyczną w zakresie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych, m.in:
a) wykonanie linii kablowej,
b) montaż rozłącznika i odgromnika,
c) montaż słupów i opraw oświetleniowych- 2 szt.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek1726 kB512019-07-12 11:192019-07-12 11:19
Pobierz plik (13DP SIWZ Gaszowice.pdf)13DP SIWZ Gaszowice.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1166 kB542019-07-12 11:202019-07-12 11:20
Pobierz plik (Zalacznik od 1 do 7.zip)13DP Zalacznik od 1 do 7Zał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek170 kB392019-07-12 11:502019-07-23 13:34
Pobierz plik (13DP  Zał. Nr 8 IPWU.pdf)13DP Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek775 kB412019-07-12 11:502019-07-12 11:50
Pobierz plik (13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zip)13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ cz. projekt.drog.Lidia Pawliczek6110 kB482019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zipZał. Nr 9a do SIWZ cz. projekt.energet..Lidia Pawliczek1104 kB312019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zipZał. Nr 10a Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót cz. ener.Lidia Pawliczek3672 kB292019-07-12 11:522019-07-12 11:52
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdf)13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdfZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robót drogowyLidia Pawliczek2652 kB522019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdf)13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdfZał. Nr 11 a SIWZ Przedmiar robót energet.Lidia Pawliczek1792 kB372019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zip Lidia Pawliczek9837 kB372019-07-12 11:572019-07-12 11:57
Pobierz plik (Gaszowice.pdf) ZP-SD/13DP/19 Odpowiedzi na pytania WykonawcówDanuta Warsiewicz393 kB282019-07-22 14:072019-07-22 14:07
Pobierz plik (Odpowiedz na pytanie Wykonawcy.pdf)zpsd13dpodpowiedznapytanieOdpowiedz na pytanie WykonawcyLidia Pawliczek115 kB362019-07-23 11:262019-07-23 11:37
Pobierz plik (Przedmiar robót 5608S.pdf)zpsd13dpprzedmiarPrzedmiar robót w PDF jako wydruk z programuLidia Pawliczek152 kB372019-07-23 11:282019-07-23 11:37
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert..pdf)zpsd13dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek211 kB672019-07-29 13:582019-07-29 14:02
Pobierz plik (1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd13dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek250 kB82019-08-19 09:552019-08-19 09:58

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Sumińskiej w Zwonowicach. (ZP-SD/12DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3536S
ul. Sumińskiej w Zwonowicach. "
Km umowny 0+000 przyjęto na zakończeniu torowiska PKP w Suminie do km um. 0+222 oraz
od km um. 0+241 do km um. 2+556 tj. do skrzyżowania z ulicą Krasickiego w Zwonowicach.
Zakres o łącznej długości odcinków 2,537 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd12ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek1758 kB612019-07-01 13:042019-07-01 13:04
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd12dpsiwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1112 kB612019-07-01 13:042019-07-01 13:04
Pobierz plik (Zalaczniki 1-7 do SIWZ.zip)Zalaczniki 1-7 do SIWZ.zip Lidia Pawliczek81 kB612019-07-01 13:312019-07-05 09:12
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdf Lidia Pawliczek779 kB502019-07-01 13:322019-07-01 13:32
Pobierz plik (Zał. nr 9 Dokumentacja -cz. rys.zip)Zał. nr 9 Dokumentacja -cz. rys.zip Lidia Pawliczek634 kB562019-07-01 13:332019-07-01 13:33
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zip Lidia Pawliczek176 kB432019-07-01 13:332019-07-05 09:13
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip)Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip Lidia Pawliczek251 kB782019-07-01 13:342019-07-01 13:34
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd12dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek233 kB562019-07-17 10:402019-07-17 10:40
Pobierz plik (Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd12dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek255 kB232019-08-05 11:102019-08-05 11:12

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania (ZP-SD/10DW-DP/19)

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania
Zadanie 1 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych
Zadanie 2 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich
Zadanie 3 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych oraz sporządzenie operatu szacunkowego
Zadanie 4 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz sporządzenie operatu szacunkowego

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłosz.o zamówieniu.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz7292 kB592019-05-22 12:592019-05-22 12:59
Pobierz plik (Ogłosz. o zmianie ogłosz..pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDanuta Warsiewicz3264 kB402019-05-22 13:002019-05-22 13:00
Pobierz plik (SIWZ z 22.05.2019.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz16951 kB572019-05-22 13:012019-05-22 13:01
Pobierz plik (Załączniki nr 1a-2d.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 1-2Danuta Warsiewicz152 kB492019-05-22 13:052019-05-22 13:05
Pobierz plik (Załączniki nr 3-8a.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załączniki 3-8Danuta Warsiewicz121 kB412019-05-22 13:062019-05-22 13:06
Pobierz plik (Załączniki nr 9a-9d SPEC. TECHN.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 9Danuta Warsiewicz203 kB432019-05-22 13:072019-05-22 13:07
Pobierz plik (Załączniki nr 10a-10d IPWU.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 10Danuta Warsiewicz124 kB442019-05-22 13:082019-05-22 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Wykaz dróg powiatowych.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg powiatowychDanuta Warsiewicz19 kB502019-05-22 13:122019-05-22 13:12
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz dróg wojewódzkich.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg wojewódzkichDanuta Warsiewicz16 kB532019-05-22 13:132019-05-22 13:13
Pobierz plik (Załącznik nr 13 - Mapa dróg.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Mapa drógDanuta Warsiewicz13359 kB462019-05-22 13:142019-05-22 13:14
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie ofert.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert Danuta Warsiewicz1232 kB612019-05-30 13:242019-05-30 13:25
Pobierz plik (Unieważnienie cz.postęp..pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Unieważnienie części postępowania: zadania 3 i 4Danuta Warsiewicz357 kB312019-06-07 11:422019-06-07 11:42
Pobierz plik (Inform.o wyborze oferty.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDanuta Warsiewicz793 kB452019-06-11 14:042019-06-11 14:04