Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni z podziałem na zadania (ZP-SD/15DW/18)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – Remonty nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych mieszankami mineralno-asfaltowymi w ciągu DW 425, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 929, 932, 935

Zadanie 2 – Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszaniną grysowo-emulsyjną wbudowaną pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych.

 

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie...

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/14DW/18)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, z podziałem na dwa zadania:

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego...