Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Załatwianie spraw

Przejazd pojazdów nienormatywnych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Czytaj więcej: Przejazd pojazdów nienormatywnych