Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Tablica ogłoszeń

Informacja dotycząca kanału technologicznego

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku dotycząca kanału technologicznego.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Informacja o planowanej inwestycji.PDF)Informacja dotycząca kanałów technologicznych Dominika Skowronek410 kB332018-07-19 10:252018-07-19 10:25

RODO

RODO

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zwane dalej RODO, mające zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego podmiot przetwarza moje dane osobowe?

Podmiot przetwarza Państwa dane, aby realizować obowiązki do których został powołany głównie na podstawie art. 52 i 127 Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa Dz. U Nr 106/98. Np. administracji urządzeniami zabezpieczającymi ruch na drogach, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg itp.

3. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, reprezentowany przez Dyrektora, który odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem, pod numerem telefonu +48 32 42 27 478 lub z Inspektorem ochrony danych.

4. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo_zdp@powiatrybnicki.pl.

5. W jakim celu podmiot przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku ustawowych zadań publicznych do których został powołany.

 2. Mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta podmiotu.

6. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych podmiot przetwarza?

Dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości,

 2. dane transakcyjne,

 3. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej,

 4. dane audiowizualne (monitoring dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

7. Kto jest odbiorcą moich danych?

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez podmiot?

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w wykazie akt lub – w przypadku projektów, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez podmiot danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),

 3. do usunięcia danych w niektórych przypadkach (art. 17 RODO),

 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),  

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),  

10. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 5. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Plan zamówień 2018.pdf)Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018Sylwia Molitor814 kB4542017-12-22 12:162017-12-22 12:16
Pobierz plik (Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018r. - korekta.pdf)Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018r. - korekta.pdfPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 - korektaDominika Skowronek317 kB672018-05-11 14:102018-05-11 14:10
Pobierz plik (Korekta z dnia 11.07.2018.pdf)Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. - korektaPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 - korektaDominika Skowronek354 kB432018-07-11 13:322018-07-11 13:33

Informacja

Brak ogłoszeń.