Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.